účetnictví

 Poskytujeme  účetní a ekonomické poradenství, vedení daňové evidence a účetnictví, včetně DPH, zpracování mezd, podkladů pro úvěry, daňových přiznání včetně povinných příloh. Zajišťujeme provedení povinného auditu, případně odklad podání daňového přiznání

Horní a dolní hranice ceny zohledňují několik hledisek, např. záleží na způsobu předání dokladů, způsobu zpracování (setříděné podle data, popsané, systém "krabice od bot"). Cena se stanovuje po ověření způsobu základní účetní evidence firmy.

Zhotovitel je pojištěn na případná rizika (včetně finančních).

Zhotovitel je plátcem DPH, k uvedeným cenám bude připočteno DPH.

Je možné domluvit i měsíční paušální částky zahrnující úhradu za měsíční práce.

 

 

 

Ceník ekonomických služeb

 

 

Personalistika

Zaměstnanci

 

Kč/os

od 150,-

Dohody

 

Kč/os

od 150,-

Nástup, výstup

 

Kč/os

 od 150,-

Roční uzávěrka

 

Kč/os

od 100,-

 

Daňová evidence

                                                                                Položka - řádek v peněžním deníku

Položka

od Kč

 

Měsíční paušál 

2500,-

 

Roční uzávěrka (DPFO, SZ, ZP)

        

 4000,-

 

    

 

 

 

Účetnictví

                                                                                    Položka zaúčtování = MD/DAL

Položka

od Kč

 

Měsíční paušál

5000,-

 

Roční uzávěrka (DPPO + přílohy)

 

7500,-

 

 

 

 

  

Ostatní

Položka

Vedení hmotného majetku 

dohodou       

Daň silniční položka

dohodou  

Zpracování podkladů pro úvěr, leasing

od 1500,-

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

TOPlist